glob
Środa, 27 października 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zamówienia publiczne
Memorandum informacyjne Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 14. Wrzesień 2021 14:22

Memorandum informacyjne

 

 Dokumenty:

 

 1. Zaproszenie do konsultacji rynkowych [pdf]
 2. Memorandum informacyjne [pdf]
 3. Regulamin [pdf]

 

Zmieniony: Wtorek, 14. Wrzesień 2021 14:32
 
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Poniedziałek, 23. Listopad 2020 13:58

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego

23.12.2020 - Zmiana ogłoszenia: wydłużenie terminu składania ofert

12.01.2021 - Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

26.01.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. SIWZ
 3. Biznes plan
 4. Ogólne Warunki Umowy
 5. Program funkcjonalno-użytkowy
 6. Koncepcja architektoniczna
 7. Druk ofertowy
 8. Oświadczenia wykonawcy
 9. Umowa Spółki + Wypisy z KW + Akty notarialne
 10. Sprawozdania spółki
 11. Uchwała - zatwierdzenie planu inwestycyjnego na rok 2020
 12. Klauzula informacyjna 

 

Zmieniony: Wtorek, 26. Styczeń 2021 17:53
 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placu zabaw, przy ul. Staffa (II bud) w Zgierzu Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Piątek, 26. Czerwiec 2020 20:32

Tytuł zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym placu zabaw, przy ul. Staffa (II bud) w Zgierzu w modelu Zaprojektuj i Wybuduj

Nr ogłoszenia [Urząd Zamówień Publicznych]: 553639-N-2020 z dnia 25.06.2020 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.06.2020]: link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link [zaktualizowany na dzień 30.06.2020]

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 1)
 2. Druk ofertowy (zał. nr 2)
 3. Formularz cenowy (zał. nr 3)
 4. Potencjał techniczny (zał. nr 4)
 5. Oświadczenie o placówce (zał. nr 4a)
 6. Potencjał kadrowy (zał. nr 5)
 7. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności bieżącej (III stopnia) (zał. nr 6)
 8. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności szybkiej (II stopnia) (zał. nr 7)
 9. Oświadczenie o wysokości przychodu netto (zał. nr 8)
 10. Oświadczenia wykonawcy (zał. nr 9)
 11. Oświadczenia podmiotu składowego (zał. nr 10)
 12. Wykaz robót (zał. nr 11)
 13. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (zał. nr 12)
 14. Koncepcja architektoniczna (zał. nr 13)

Aktualizacja - 30.06.2020 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana dot. uwzględnienia koncepcji architektonicznej przygotowanej przez Zamawiającego, przy opracowywaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej - szczegóły w SIWZ. 

Aktualizacja - 26.08.2020 r. 

Informacja o złożonych ofertach

Aktualizacja 04.09.2020 r. 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zmieniony: Piątek, 04. Wrzesień 2020 09:32
 
Remont i malowanie elewacji - Pl. Jana Pawła II 18 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Poniedziałek, 16. Wrzesień 2019 18:45

Tytuł zamówienia: Remont i malowanie elewacji w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu

Zaproszenie do złożenia oferty: Link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Druk ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 6. Wykaz robót o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
Pozostałe załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Remont i malowanie elewacji - Pl. Jana Pawła II 18 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 04. Wrzesień 2019 12:08

Tytuł zamówienia: Remont i malowanie elewacji w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu

Zaproszenie do złożenia oferty: Link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Druk ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 6. Wykaz robót o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
Pozostałe załączniki:

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zmieniony: Poniedziałek, 16. Wrzesień 2019 18:54
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 6
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.